University Rank Holders
University Rank holders
University Rank holders

University  Rank  Holders : 2013 – 2016 batch, Shift 2

S.No.

Name Roll No. Reg. No. Department Rank

Subject

1 ASWINI.S 13ST120 221301034 B.Sc. Stats 1 MAIN
2 HEMALATHA.P 13CS231 221300912 B.Sc. C.S. 2 MAIN
3 JYOSHNA.V 13MA163 221301017 B.Sc. Maths 2 MAIN
4 DHARANI.C 13ST137 221301058 B.Sc. Stats 2 MAIN
5 JEEVITHA.S.P 13AF140 311300706 B.Com. AF 3 MAIN
6 REKHA.R 13MA148 221300999 B.Sc. Maths 3 TAMIL
7 SELVA MERCIA.T 13ST133 221301047 B.Sc. Stats 3 MAIN
8 MAHALAKSHMI.N 13ES133 221301089 B.Sc. E.S. 4 MAIN
9 RAJESWARI.P.G 13ST128 221301042 B.Sc. Stats 4 MAIN
10 PREETHI.Y 13ST141 221301055 B.Sc. Stats 4 TELUGU
11 GOMATHI.P 13AF236 311300701 B.Com. AF 5 MAIN
12 HARI PRIYA.M 13ST122 221301036 B.Sc. Stats 5 MAIN
13 LAVANYA.R 13AF243 311300714 B.Com. AF 6 MAIN
14 PREETHI.Y 13ST141 221301055 B.Sc. Stats 6 MAIN
15 JACKLY.G 13ST139 221301053 B.Sc. Stats 7 MAIN
16 JACKLY.G 13ST139 221301053 B.Sc. Stats 8 TELUGU
17 RENGANAYAGI S 13ST130 221301044 B.Sc. Stats 8 MAIN
18 SHRUTHI.K 13AF265 311300752 B.Com. AF 9 MAIN
19 ANNANYA BHATTACHARYA 13CO167 121300276 B.Com.Corp.Sec. 9 MAIN
20 JYOSHNA.V 13MA163 221301017 B.Sc. Maths 9 HINDI
21 AARTHI.B 13ST118 221301032 B.Sc. Stats 9 MAIN
22 FATEH KHAN 13CM234 311300793 B.Com. 10 HINDI
23 MAHALAXMI.K 13ES148 221301107 B.Sc. E.S. 13 MAIN
24 KALAIVANI.M 13AF141 311300708 B.Com. AF 14 TAMIL
25 KALAI SELVI.N 13CS130 221300917 B.Sc. C.S. 14 TAMIL
26 RAMYA.R 13AF256 311300743 B.Com. AF 15 TAMIL
27 VIGNESH.R 13CS224 221300901 B.Sc. C.S. 15 TAMIL
28 SANDHYA.V 14MSW15 521400023 MSW 15 MAIN
29 JEEVITHA.S.P 13AF140 311300706 B.Com. AF 16 TAMIL
30 GOMATHI.P 13AF236 311300701 B.Com. AF 16 TAMIL
31 SHRUTHI.K 13AF265 311300752 B.Com. AF 16 HINDI
32 SAKTHIVEL.K 13ES109 221301068 B.Sc. E.S. 16 MAIN
33 VINODHINI.T 13MA164 221301018 B.Sc. Maths 17 HINDI
34 ANJALI RAJ 13AF262 311300680 B.Com. AF 19 HINDI
35 MAGESHWAR.R 14MSW07 521400011 MSW 19 MAIN
36 VIMALA.B 13AF166 311300761 B.Com. AF 20 TAMIL
37 DIVYA BHARATHI.A 13MA122 221300973 B.Sc. Maths 20 TAMIL
38 INDUPRABHA.S 13CA130 211300189 B.C.A. 21 MAIN
39 PRASANA.M 13CM371 311310645 B.Com. 21 TAMIL
40 PRIYANKA.G 13AF157 311300737 B.Com. AF 22 MAIN
41 ASWINI.S 13ST120 221301034 B.Sc. Stats 22 ENGLISH
42 SRINIVAS.B 13ES111 221301070 B.Sc. E.S. 23 MAIN
43 KARPAGAM.K 13CM253 311300922 B.Com. 25 TAMIL
44 JAYASRI.R 13CM252 311300919 B.Com. 25 TAMIL
45 DIVYA BHARATHI.G 13IS127 421300054 B.Com.I.S.M 25 MAIN
46 PRIYANKA.G 13AF157 311300737 B.Com. AF 26 TAMIL
47  NAMITA SHARMA 13CS249 221300952 B.Sc. C.S. 26 HINDI
48 AISHWARYA.S 13ES125 221301080 B.Sc. E.S. 26 MAIN
49 JANAKI.K 13MA162 221301016 B.Sc. Maths 27 HINDI
50 HEMALATHA.S 13CM350 311300911 B.Com. 28 TAMIL
51 GIRISH.S 13CM235 311300795 B.Com. 28 HINDI
52 SRIHARI.K 13CM244 311300868 B.Com. 28 HINDI
53 PAVITHRA.S 13AF249 311300731 B.Com. AF 28 TAMIL
54 VIJAYA REKHA.B 13CM168 311300972 B.Com. 29 ENGLISH
55 ANJALI RAJ 13AF262 311300680 B.Com. AF 29 ENGLISH
56 MONISHA.J 13AF150 311300724 B.Com. AF 29 TAMIL
57 SANGEETHA.M 13AF160 311300747 B.Com. AF 29 TAMIL
58 AISHWARYA.R 13MA119 221300970 B.Sc. Maths 29 TAMIL
59 DHARANI.C 13ST137 221301058 B.Sc. Stats 30 HINDI
60 AAKASH CHANDA.D 13CM334 311300765 B.Com. 31 HINDI
61 SANGEETHA.M 13CM361 311300954 B.Com. 31 TAMIL
62 YUVARAJ.M 13AF226 311300678 B.Com. AF 31 MAIN
63 RESHMA.S 13ES139 221301095 B.Sc. E.S. 31 MAIN
64 PRIYADHARSHINI.S 13MA165 221300996 B.Sc. Maths 31 TAMIL
65 KALPANA.N 13ES131 221301087 B.Sc. E.S. 32 MAIN
66 DEEPA.B 13MA121 221300972 B.Sc. Maths 32 TAMIL
67 VALARMATHI P 13CM167 311300970 B.Com. 33 TAMIL
68 DIWAKARAN.N 13CM309 311300790 B.Com. 33 TAMIL
69 PRATHIBHA.S 13CM157 311300945 B.Com. 33 ENGLISH
70 LAVANYA.R 13AF243 311300714 B.Com. AF 33 ENGLISH
71 RENUKA DEVI.R 13ES138 221301094 B.Sc. E.S. 33 MAIN
72 DHARANI.C 13ST137 221301058 B.Sc. Stats 33 ENGLISH
73 RESHMA.S 13CM360 311300952 B.Com. 34 TAMIL
74 ANUSUDHA.S 13AF228 311300683 B.Com. AF 34 ENGLISH
75 JAYA PRIYA.P 13AF239 311300705 B.Com. AF 34 TAMIL
76 DURGA DEVI.J 13AF233 311300695 B.Com. AF 34 TAMIL
77 PAVITHRA.P 13AF248 311300730 B.Com. AF 34 TAMIL
78 GAYATHRI.B.S 13IS128 421300056 B.Com.I.S.M 34 MAIN
79 KALAI SELVI.N 13CS130 221300917 B.Sc. C.S. 34 MAIN
80 AAKASH CHANDA.D 13CM334 311300765 B.Com. 35 ENGLISH
81 MONIKA.M 13AF247 311300722 B.Com. AF 35 TAMIL
82 SANGEETHA.S 13AF258 311300748 B.Com. AF 35 TAMIL
83 KARPAGAM.K 13CM253 311300922 B.Com. 36 ENGLISH
84 LAVANYA.R 13AF243 311300714 B.Com. AF 36 TAMIL
85 SUGANYA.S 13AF266 311300755 B.Com. AF 36 HINDI
86 SUGANYA.S 13AF266 311300755 B.Com. AF 36 ENGLISH
87 MAGESHWARI.G 13AF244 311300716 B.Com. AF 36 TAMIL
88 PRAMEELA.S 13CS241 221300932 B.Sc. C.S. 36 TAMIL
89 SARANYA.E 13VC148 431300058 B.Sc. V.C. 36 MAIN
90 GIRISH.S 13CM235 311300795 B.Com. 37 ENGLISH
91 SWATHI.R 13CM164 311300965 B.Com. 37 TAMIL
92 HARISH.V 13CM311 311300799 B.Com. 37 ENGLISH
93 YUVARAJ.M 13AF226 311300678 B.Com. AF 37 HINDI
94 MAGESHWARI.G 13AF244 311300716 B.Com. AF 37 MAIN
95 KAVITHA R 13CM254 311300923 B.Com. 38 TAMIL
96 PADMABUSHAN.V 13AF211 311300649 B.Com. AF 38 ENGLISH
97 ARCHANA.N 13AF130 311300685 B.Com. AF 38 TAMIL
98 INDU.A 13AF139 311300703 B.Com. AF 38 TAMIL
99 VIGNESH KUMAR.S 13ES115 221301075 B.Sc. E.S. 38 MAIN
100 KALAI SELVI.S 13MA131 221300981 B.Sc. Maths 38 TAMIL
101 RESHMA.S 13CM360 311300952 B.Com. 39 ENGLISH
102 ANUSUDHA.S 13AF228 311300683 B.Com. AF 39 TAMIL
103 JAYA PRIYA.P 13AF239 311300705 B.Com. AF 39 MAIN
104 ARCHANA.M 13AF263 311300684 B.Com. AF 40 HINDI
105 RAJESWARI.P.G 13ST128 221301042 B.Sc. Stats 40 ENGLISH
106 DISHALINI.V 13CM347 311300902 B.Com. 41 TAMIL
107 AJESH JAMES 13CM335 311300767 B.Com. 41 HINDI
108 SUDHARSAN.G 13CM227 311300869 B.Com. 41 ENGLISH
109 SHRUTHI.K 13AF265 311300752 B.Com. AF 41 ENGLISH
110 PRIYANKA.G 13AF157 311300737 B.Com. AF 41 ENGLISH
111 YUVARAJ.M 13AF226 311300678 B.Com. AF 41 ENGLISH
112 VASANTHAKUMAR.G 13AF125 311300672 B.Com. AF 41 TAMIL
113 HEMALATHA.P 13CS231 221300912 B.Sc. C.S. 41 TAMIL
114 NEELAKANDAN.K 13CS213 221300882 B.Sc. C.S. 41 TAMIL
115 SANDHYA.S 13CM264 311300953 B.Com. 42 TAMIL
116 KHAJA SAHIB.I 13CM238 311300808 B.Com. 42 HINDI
117 UTHRA.S 13AF267 311300758 B.Com. AF 42 HINDI
118 KALAI SELVI.N 13CS130 221300917 B.Sc. C.S. 42 ENGLISH
119 SANGEETHA.S 13CS142 221300937 B.Sc. C.S. 42 TAMIL
120 SARULATHA.K 13MA151 221301002 B.Sc. Maths 42 TAMIL
121 PRASANA.M 13CM371 311310645 B.Com. 43 ENGLISH
122 SRIHARI.K 13CM244 311300868 B.Com. 43 ENGLISH
123 SANDHYA.S 13CM264 311300953 B.Com. 43 ENGLISH
124 GOMATHI.S 13CM145 311300908 B.Com. 43 TAMIL
125 KHAJA SAHIB.I 13CM238 311300808 B.Com. 43 ENGLISH
126 GOMATHI.P 13AF236 311300701 B.Com. AF 43 ENGLISH
127 SANGEETHA.S 13AF258 311300748 B.Com. AF 43 ENGLISH
128 ARCHANA.M 13AF263 311300684 B.Com. AF 43 ENGLISH
129 DURGA DEVI.R 13AF136 311300696 B.Com. AF 43 TAMIL
130 PAVITHRA.T 13AF250 311300732 B.Com. AF 43 ENGLISH
131 VIJAYA KUMAR.M 13CM230 311300884 B.Com. 44 TAMIL
132 JEEVITHA.S.P 13AF140 311300706 B.Com. AF 44 ENGLISH
133 PRADEEPABHARATHI.S 13MA142 221300992 B.Sc. Maths 44 TAMIL
134 AJESH JAMES 13CM335 311300767 B.Com. 45 ENGLISH
135 PAPITHA BLESSY.S 13CM259 311300939 B.Com. 45 TAMIL
136 SARANYA.V 13CM160 311300956 B.Com. 45 TAMIL
137 MONICA.D 13CM258 311300933 B.Com. 45 TAMIL
138 PAVITHRA.G 13CM260 311300940 B.Com. 45 TAMIL
139 HEMALATHA.P 13CS231 221300912 B.Sc. C.S. 45 ENGLISH
140 SIVASAKTHI.N 13CS144 221300939 B.Sc. C.S. 45 TAMIL
141 NANDHINI DEVI.S 13CS238 221300926 B.Sc. C.S. 45 ENGLISH
142 SIVARANJANI.K 13MA155 221301006 B.Sc. Maths 45 TAMIL
143 SIVARANJANI.G 13CM367 311300959 B.Com. 46 HINDI
144 NANDHA KUMAR.V 13CM113 311300823 B.Com. 46 TAMIL
145 KOKILA.D 13CM353 311300927 B.Com. 47 TAMIL
146 VINITHA.B 13CS248 221300949 B.Sc. C.S. 47 TAMIL
147 MURUGAN.R 13CS212 221300881 B.Sc. C.S. 47 TAMIL
148 REKHA.T 13BA158 411300148 B.B.A 48 MAIN
149 PAVITHRA.T 13AF250 311300732 B.Com. AF 48 TAMIL
150 RAJESWARI.R 13CS243 221300935 B.Sc. C.S. 48 TAMIL
151 RENGANAYAGI S 13ST130 221301044 B.Sc. Stats 48 TAMIL
152 VIGNESH.R 13CS224 221300901 B.Sc. C.S. 49 MAIN
153 KOUSALYA.R 13VC142 431300053 B.Sc.V.C 49 MAIN
154 MAHALAKSHMI.S 13AF245 311300717 B.Com. AF 50 TAMIL
155 VINOTHINI.R 13AF261 311300764 B.Com. AF 50 TAMIL
156 THEJA.Y 13AF124 311300669 B.Com. AF 50 TAMIL
157 NANDHINI DEVI.S 13CS238 221300926 B.Sc. C.S. 50 TAMIL